Byggingen av garasje/kjeller

30. mai ble den første pælen slått ned til fjell. Pælene skal stå under den 3 etg. høye nordveggen med hovedinngangen.

30. mai ble den første pælen slått ned

Arbeidet med å slå ned pæler fortsetter. Det skal slås ned 270 betong- og stålkjernepæler. Det bråker en del og vil vare i 4 uker.

12 energibrønner

Boremaskinen inne i det venstre hjørne av byggegropen har startet å bore den første av 12 energibrønner. De blir over 180 meter dype og skal gjøre skolen til å bli mest mulig et passivhus.

Nå er de fleste betongpælene slått ned

Skolen kobles til kommunal vann og kloakk

Den store gravemakinen graver seg ned ved kummen bak glasskontainerne.

Nå er den nye skolen koblet til det kommunale vann og kloakk. Nye store kummer settes ned.

Det første støp 21. juni 2013

Den første sementbilen er kommet og gjennom den lange røde kranen pumpes sementen ned i forskalingen til fundamentet til veggene på garasjekjelleren. T. v. står den gule byggekranen som klargjøres. Den går på skinner. 24/6 skal kranen svinges opp. Arbeidet med å slå ned betongpæler er ferdig, men boring for stålkjernepælene fortsetter. Det samme skjer med boring av energibrønnene.

Kranen løftet armen 24. juni 2013

Stor virksomhet i byggegropen. T.v. arbeider kranbilen med stålkjernepæler. Den stor kranen løfter materialer til den brune forskalingen av veggen til garasjen i kjelleren. Sementbilen kommer med støp til forskjellige støpepunkter. T.h. står boremaskinen som borer energibrønner. I neste uke (uke 27) er det full virksomhet, men i uke 28 som er første uke i fellesferien, vil grunnentepenøren arbeide, men de øvrige arbeidene stoppe. I uke 29 og 30 vil det ikke være byggeaktivitet på byggeplassen, men i uke 31 starter arbeidet i full styrke.

8. juli. Den underjordiske garasjen (under idrettshallen) begynner å ta form. Forskalingen er tatt av veggen mot syd. T.v. er de begynt å støpe veggen (brun forskaling) mot øst. Hvor sydveggen slutter, kommer veggen mot vest. Til høyre kommer nedkjøringen til garasjen, her skal det støpes en vegg, delvis overbygget, mot skåningen t.h.

24.07.13. Telefonlinjen graves ned.

Telenor graver ned telefonledningen som henger i stolpene langs Tjernåslia ned til Vestre vei. Her har de krysset Tjernåslia. Når den nye ledningen er koblet til, skal stolpene fjernes.

Naturen pynter på byggegjerdet i Tjetnåslia

14. august ble endelig skolen knyttet til vannettet.

Ledningene fra de 12 energibrønnene kobles sammen i kummen midt på bildet.

Kjeller/garasjen begynner å ta form.

Veggene i kjeller/garasjen reiser seg. I midten (hvor kranen står) den store garasjen med søyler. Til venstre en mindre garasje Til høyre nedkjøringen til garasjen.

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...