Turstier på Nesøya

Turstier og badeplasser

Det er få turstier og badeplasser på Nesøya. Selv om det er regulert inn over 50 badestrender og båtplasser har de fleste esklusive eiere og er ikke tilgjengelige for andre. Riktignok hevder noen at Friluftsloven gir alle adgang til disse strender, men ikke båtplass.

Men å bruke disse strender gir ofte anledning til krangel og ubehag.

Det var derfor viktig for Østre Nesøya Vel å sikre seg eiendomsretten, og ikke bare bruksretten til de strender som var med i Otto Whists konkursbo. (På kartet merket med rødt). ØNV var redd for at bostyret ville selge eiendonsretten til de enkelte strender til naboeiendommer, som på sikt kunne snikprivatisere de. Einar Fjærvold som var formann, brukte mange timer med å gå igjennom gamle tingrettsprotokoller for få fastslått hvilke strender vellet hadde rett til og så sørge for at vi fikk kjøpt de.

I ettertid må en si at de 5000 kr. det kostet var en god investering.

I de gamle reguleringer er det mange steder lagt inn 2 meter brede turstier. Men disse er ikke merket og mange steder vanskelige å se. Går man her føler man at en går på annen manns grund. Noen steder forsterkes det ved at naboer til stien, stiller biler, søppelkasser o.l. i veien.

For å forhindre at disse strender og stier som almenheten har adgang til, på sikt skal bli glemt eller bli snikprivatisert, tok Nesøya Eldres Vel initiativet til å få disse registrert og få laget et kart.

STIER og TURVEIER på NESØYA

Kartet er utarbeidet av Nesøy-utvalget for stier og turveier. (NUST).

NUST bestod av representanter fra Nesøya Idrettslag, Nesøya Eldres Vel,

Nordre-, Søndre- og  Østre Nesøya Vel, Nordre Nesøya Sameie,

Nesøya Kvinne- og Familielag, Nesøya Tennisklubb,

Foreldrerådets arbeidsutvalg og Nesøya skole.

NUSTs formål med kartet har vært å registrere, sikre og gjøre kjent for

Nesøyas beboere de stier og turveier som er tilgjengelige på øya.

Kartet er trykket juni 1999 og utdelt til alle hustander på Nesøya.

Kartet, ikke helt ajour, er fortsatt til salgs for kr. 20.- hos Matthiasen, Tjernåslia 26 A, tlf. 66 84 77 04.   Inntekten går til NEVs støttefond.

Selv om kartet ikke er ajour, inneholder det en del historikk som er av interesse.

Det er nå utarbeidet et nytt kart som er satt opp på tavlen på "Tante Esthers plass". Dette kan du laste ned så du har det tilgjengelig eller printe det ut i A 4 eller A3 format.

Gå inn på siden Nesøykart og lenken der.

STIER/TURVEIER PÅ NESØYA

Turforslagene, (Hvit sirkel med tall) er ajourført 7. august 2012.
      Heltrukket rød strek viser sti som rullestolbruker kan bruke.

(1)  Sti mellom Brobakken og Sundlia.

(2)  Sti/trapp mellom Halsåsen og Øverbergveien.

(3)  Dette er den gamle Vinterveien  (i dag en del av Øverbergveien)

      som gikk over isen i Halsbukten til Hovedgårgsveien.

(4)  Sti mellom Øverbergveien og Odden. Delvis sperret og ikke opparbeidet.

(5)  Stimulighet fra svingen i Broveien langs stranden, forbi båtplassene, opp til Vestre Hals og inn i skogen hvor den følger den gamle stien   "Melkeveien" opp til lekeplassen og videre ut mellom Halstoppen nr. 43 og 45. Er ikke merket og vanligvis ikke i bruk, men er tilgjengelig.

(6)  Følg vei fra Otto Blehrs vei nr. 57  ned til Ø.N.Vs fellesareal nr. 1 B.

(7)  Sti mellom Kjeksla nr. 5 og 7 til Ø.N.Vs fellesareal nr. 2.

(8)  Turvei fra krysset Otto Blehrs vei og Hovedgårdsveien til Ø.N.Vs fellesareal nr. 3. Bademuligheter.

(9)  Sti mellom Otto Blehrs vei nr. 11 og 13 til Ø.N.Vs fellesareal nr. 4.

(10) Bratt sti mellom Jon Smørs vei og Otto Blehrs vei. Her foregår det byggearbeid helt inn/på stien. ØNV arbeider for å få opparbeidet stien igjen.

(11) Vei ned til Ø.N.Vs fellesareal nr. 5. Vanskelig å finne.

(12) Taglugnveien ned til Ø.N.Vs fellesareal nr. 6 og opp til Østre vei mellom nr. 14 og 16. Ikke opparbeidet. 

(13) Sti mellom Østre vei nr 16 og 20 til Ø.N.Vs fellesareal nr. 6 B.

(14) Sti fra Rosenkrantz vei til Storengveien og videre mellom4 B og 6 B opp bratt bakke til Høyfjellsåsen.

(15)  Sti fra Østre vei til Ø.N.Vs fellesareal nr. 7. Bademuligheter.

(16)  Ø.N.Vs fellesarelal nr. 8. Bademuligheter.

(17)  Vei mellom Østre vei nr. 54 og 56 ned til Ø.N.Vs fellesareal nr.9.

(18)  Veien ned til Østre brygge og sti mellom Østre vei nr. 68 og 70.

(19)  Lokal sti over Storengjordet langs bekken. Ikke merket.

(20)  Storengveien over jordet til Vendla.

(21)  Her er ingen sti. Er en del av Naturvernreservatet som ikke er åpent for ferdsel.

(22), (23) og (24) viser stier før kunstgressbanen og utbyggingen ble satt i gang.

(25)  Vei mellom Vendla og Ridder Flemmings vei vest for kunstgressbanen.

(26)  Ø.N.Vs fellesareal. Bademuligheter.

(27)  Sti langs stranden , forbi Søndre Brygge og opp bratt bakke til enden av Kolleveien.

        Hvamodden er åpnet for turgåing, bading, lekeplass og toilet i sommertiden.

        Parkering mot betaling i nærheten.

(28)  Sti mellom Vendla nr 85 og garasjene ved Ridder Flemmings vei.

(29)  Fra Hestesundvei til den offentlige badestranden i Hestesund.

(30)  Sti fra Høgdaveien nr.19 inn til Naturreservatet og videre til Vendla.

(31)  Bratt sti mellom Høgdaveien og Vestre vei.

(32)  Sti mellom Høgdaveien (forbi enden av Tjernveien) og Tjernåslia.

(33)  Sti mellom Vestre vei og Vesthellinga.

        For stiene i Naturreservatet gjelder egne regler.

        Se siden Geologi. Natur. Naturreservatet.

Bademuligheter

På Nesøya er det over 50 felles strandområder, men de fleste er til bruk for eiendommer med båtrettigheter.
Kun Østre Nesøyas Vels 13 strandområder, markert med rødt, er tilgjengelig for alle, men ikke båtrettigheter.
Disse små strender gir fint  utsyn og på noen er det mulig å bade.
Offentlige badeplasser er Fellesstranden og Hvamodden
Under www. Hvamodden.net finner du stoff om den nye badeplassen på Nesøya.

Kjersti 12.09.2012 11:37

Hei.
er det muligheter til å få dette kartet noe sted?
Vi i Vendla bhg ønsker oss det:)

Hans Jakob Matthiasen 13.09.2012 10:57

Du får det hos Matthiasen, Tjernåslia 26. Kr. 20. Ring 66847704.

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...