Biblioteket

Bokmagasinet, Kan det friste ? Biblioteket ligger i Nesøya Eldres Vels lokaler, Otto Blehrs vei 59 (Under KIWI). Biblioteket er åpent når det foregår aktivitet i NEV. Tirsdag fra 10.30 til ca 13. Fredag fra 11 til ca 13.

Biblioteket i Nesøya Eldres Vel

I biblioteket er det samlet trykt materiale fra Nesøyas historie fordelt på 10 mapper 1. NATUR 1.1. Geologi 1.2. Zoologi         1.2.0. Dyr        1.2.1. Fugler        1.2.2. Fisker        1.2.3. Insekter 1.3. Botanikk        1.3.1. Planter        1.3.2. Trær 1.4. Naturreservatet 2. GEOGRAFI 2.1. Landet stiger 2.2. Kart 2.3. Reguleringer og utparselleringer        2.3.1. Østre Nesøya 1926        2.3.2. Nesøysenter        2.3.3. Nordre Nesøya Byggelag        2.3.4. Tverråsen og Halstoppen        2.3.5. Rosenkrantzjordet        2.3.6. DnB-tomten        2.3.7. Hvamodden        2.3.8. Kommunedelplanen        2.3.9. Nesøya reguleringsutvalg 2.4. Tomtestørrelser og klausuler 2.5. Reg. av sjøen, båtplasser etc. 2.6. Stier og turveier 2.7. Idrettsanlegg 2.8. Adgang forbudt 3. HISTORIE 3.1. Før år 1300 3.2. 1300-1476 Losnaetten 3.3. 1476-1650 Rosenkrantzene overtar        3.3.1. Slaget på Gråten        3.3.2. Øksen        3.3.3. Kardesker/kanonkuler        3.3.4. Teglovnen        3.3.5. Utgravingen av hustuftene 3.4. 1615-1894 3.5. 1894-1917 3.6. 1917-1945 Blehr 3.7. Etter 1945 3.8. Verneverdige områder 4. BEBYGGELSE 4.1. Før 1600 Borgen 4.2. 1600-1900 4.3. Etter 1900 Sefrak-reg hus 4.4. Vann og kloakk 5. BEFOLKNING 5.1 Første bosetting 5.2 Folketellinger 5.3 Oppsittere 5.4 Biografer       5.4.1. Nesøy-godsets eiere       5.4.2. Fogder       5.4.3. Andre

6. ARBEIDSLIV 6.1. Landbruk 6.2. Fiske 6.3. Kalkbrenning 6.4. Teglovnen 6.5. Isskjæring 6.6. Dampsagen 6.7. Butikker     7. KOMMUNIKASJON 7.1. Veier 7.2. Brygger 7.3. Overganger fra fastlandet        7.3.1. Hestesund        7.3.2. Isoverganger, Grønsund        7.3.3. Broen        7.3.4. Forbindelse til Kjørbo        7.3.5. Overgang til Brønnøya 7.4. Sleben, is- og sjøveien fra Oslo 7.3. Transportmidler        7.4.1. Dampskip        7.4.2. Busser 7.6. Telefon 7.7. Post   8. KUNST/KULTUR 8.1. Malere   9. SKOLE/ORGANISASJONER 9.1. Skole        9.1.1. Skolens idrettsanlegg 9.2. Organisasjoner med fysisk aktivitet.        9.2.1. Nesøya Idrettslag                  9.2.1.1. NILposten (se egenmappe)                  9.2.1.2. Årsberetninger (se egen mappe)        9.2.2. Speiderne.        9.2.3. Tennis.        9.2.4. Seiling. 9.3. Org. med kulturelle aktiviteter.        9.3.1. Skolekorps.        9.3.2. Folkedans. 9.4. Andre organisasjoner        9.4.1. Nesøya Eldres Vel.        9.4.2. Nesøya Lions.        9.4.3. Nesøya Husmorlag.        9.4.4. Fellesskapet Nesøya Grendehus.        9.4.5. Søndagsskolen.        9.4.6. Nesøyutvalget for stier og turveier. 9.5. Vel.        9.5.1. Østre Nesøya Vel.        9.5.2. Søndre Nesøya Vel.        9.5.3. Nordre Nesøya Vel        9.5.4. Nordre Nesøya Sameie. 9.6. Kirke         0. FOTOGRAFIER, BILDER,     TEGNINGER

Velkommen til biblioteket vårt.

I NEV's lokaler har vi et eget rom for meditasjon og studier. Her finner du både en boksamling og en avisklippsamling. 

Boksamlingen er bygget opp med bokgaver fra medlemmene. 

For den som er interessert i alt det som media har skrevet om øya vår, er det mye artig å finne i de mange ringpermene som er samlet i tidenes løp.

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...